Dato for udgivelse
20 Feb 2017 10:34
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-0521677
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning for pos. 2106 og nye forklarende bemærkning til KN (ændring af dansk tariferingspraksis)


Kommissionen har den 14. februar 2017 vedtaget gennemførelsesforordning nr. 2017/268 om tarifering af tabletter bestående af steviolglykosider ("steviasødestabletter") i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 2106 90 92.

Forordningen er offentliggjort EU-Tidende L40 af 17. februar 2017 og træder i kraft 9. marts 2017.

Kommissionen har vedtaget en ændring til de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN koderne 2309 10 11 til 2309 10 90, hvorefter "tyggeben" bestående af hud tilføjet andre substanser skal tariferes under disse KN koder, mens "tyggeben" bestående udelukkende af hud skal tariferes i pos. 4205.

Denne tekst indebærer en delvis ændring af dansk tariferingspraksis med virkning fra offentliggørelsen. Hidtil har det været dansk tariferingspraksis, at tyggeben udelukkende bestående af hud skulle tariferes under pos 0511. Denne tariferingspraksis er hermed ophørt. Fremover skal den type af tyggeben tariferes i pos. 4205.

Kommissionen har desuden vedtaget en tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 2204 10 15 vedr. definitionen af Prosecco.  

Teksterne er offentliggjort i henholdsvis EU-Tidende C 48 af 15. februar 2017 og C 52 af 18. februar 2017.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for forordningen og 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret