Dato for udgivelse
17 Feb 2017 13:49
Til
Virksomheder, der importerer sælprodukter.
Sagsnummer
17-0516364
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nyt organ godkendt til at attestere certifikater til brug for import af sælprodukter.


Ved Kommissionens Afgørelse (EU) 2017/265 af 14. februar 2017 er Northwest Territories i Canada godkendt som et anerkendt organ til at attestere certifikater til brug for import af sælprodukter.

Sælprodukter må kun bringes i omsætning på EU markedet, hvis de er ledsaget af det certifikat, der fremgår af sælforordningerne (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2015/1775 af 6. oktober 2015 og Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2015/1850 af 13. oktober 2015).

Eventuelle spørgsmål  bedes rettet til Miljøstyrelsen på telefon 72 54 40 00.