Dato for udgivelse
16 Feb 2017 09:09
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075438
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Ukraine og Moldova.


Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 41/05) offentliggjort i EU-tidende C 41 af 8. februar 2017 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i Ukraine (UA) og Moldova (MD).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i (2017/C 41/05).