Dato for udgivelse
14 Feb 2017 14:29
Til
Virksomheder beskæftiget med Import/eksport
Sagsnummer
17-0389118
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tariferingsforordninger for pos. 3918, 3926, 8527, 9403 og 9503 samt nye Forklarende bemærkninger til kap. 59, 88 og 95


Kommissionen har den 27. januar 2017 vedtaget:

  • Gennemførselsforordning 183/2017 vedrørende en Tatami-måtte med puslespilskanter i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 3918 90 00.

  • Gennemførselsforordning 182/2017 vedrørende tommelfingergreb til en spilcontroller i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 3926 90 97.

  • Gennemførselsforordning 181/2017 vedrørende glashylde med hyldeknægte i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 9403 89 00.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L29 af den 3. februar 2017 og træder i kraft den 23. februar 2017.

Kommissionen har den 1. februar 2017 vedtaget Gennemførselsforordning 200/2017 vedrørende et elektrisk apparat, DAP i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 8527 19 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L32 af den 7. februar 2017 og træder i kraft den 27. februar 2017.

Kommissionen har den 7. februar 2017 vedtaget Gennemførselsforordning 226/2017 vedrørende legetøj, der er pakket sammen og som består af et batteridrevet tog, træskinner, trafikskilte, menneskelige figurer mv. i den kombinerede nomenklatur under KN-kode 9503 00 70.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L35 af den 10. februar 2017 og træder i kraft den 2. marts 2017.

Kommissionen har desuden vedtaget tilføjelser til de Forklarende Bemærkninger til KN for:

  • Kap. 59 vedrørende tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C-33 af 2. februar 2017

  • Kap. 88 og 95 vedrørende droner. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C-35 af 3. februar 2017.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder for forordningen og 6 måneder for de Forklarende Bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret