Dato for udgivelse
14 Feb 2017 11:20
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU 2016/184 og (EU) 2016/185 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) og ophævelse af antidumpingtolden for importen fra en malaysisk eksporterende producent og indføre registrering af importen fra samme eksporterende producent.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/242 offentliggjort i EU-tidende L 36 af 11. februar 2017 indledt en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og (EU) 2016/185 (om udvidelse af den endelige udlignings- og antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler)(toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina til at omfatte importen  af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan), med henblik på at fastslå, om en malaysisk eksporterende producent kan indrømmes fritagelse for disse foranstaltninger ved at ophæve antidumpingtolden for importen fra denne eksporterende producent og indføre registrering af importen fra samme eksporterende producent.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/242.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 12. februar 2017.