Dato for udgivelse
14 Feb 2017 09:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0167714
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/220 offentliggjort i EU-tidende L 34 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7223 00 19 00 og 7223 00 99 00) med oprindelse i Indien (IN) som følge af en delvis interimsundersøgelse i henhold til  artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2017/220.

Forordningen trådte i kraft den 10. februar 2017.