Dato for udgivelse
10 Feb 2017 12:45
Til
Virksomheder, der importerer sildehaj
Sagsnummer
17-0312740
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fra den 6. februar 2017 er der indført et stop for import af sildehaj (Lamna nasus) fra Færøerne og Norge.


EU's CITES videnskabelige undersøgelsesgruppe har vedtaget, at der fra den 6. februar 2017 indføres et stop for import af sildehaj af arten Lamna nasus samt produkter heraf fra Færøerne og Norge.

Med beslutningen vil det ikke længere være muligt at opnå CITES importtilladelse til indførsel af sildehaj til Danmark, uanset om der foreligger CITES eksporttilladelse eller tilsvarende dokumenter fra myndighederne i Norge og på Færøerne. Dermed kan der ikke som hidtil lovligt indføres sildehaj til Danmark fra Færøerne og Norge.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, bedes Miljøstyrelsen kontaktet på telefon 72 54 40 00.