Når du har købt punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, skal du stille sikkerhed for punktafgiften ved indførsel til Danmark ved at forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter