Når du har købt punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, skal du forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen.

Hvis du kun lejlighedsvist køber punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, så kan du anvende ordningen som 'midlertidigt registreret varemodtager'. Bruger du denne ordning ofte, vil Skattestyrelsen bede dig om at registrere dig for punktafgifter som oplagshaver eller registreret varemodtager. Læs mere under Generelt om punktafgifter.

Du kan kun anvende denne måde at indberette og betale punktafgift på, hvis din virksomhed ikke er registreret som oplagshaver eller registreret varemodtager med månedsvis afregning af punktafgiften. 

Du skal forhåndsanmelde købet for disse punktafgiftspligtige varer:

 • Øl og vin
 • Spiritus
 • Tobaksvarer 
 • Mineralolie 
 • Chokolade- og sukkervarer
 • Emballage til øl, vin, spiritus og mineralvand samt emballageafgift på bæreposer og engangsservice mv. 
 • Is, kaffe, eller glødelamper 

Se særlige forhold for enkelte varer på listen herunder:

Ved køb af tobaksvarer skal du indberette og betale afgiften, når du modtager varen. 

Du skal også sende en besked til Skattestyrelsen med dokumentation for købet. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt i venstre side > Vælg Skriv til os
 3. Vælg Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du, hvilke varer og antal du har købt, oplysninger om leverandøren samt beregnet afgiftsbeløb
 5. Vedhæft faktura mv. for købet under Vedhæft bilag
 6. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 7. Du kan også oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet, eller hvis der mangler oplysninger
 8. Tryk på Send


Du har nu informeret Skattestyrelsen om dit køb.

Cigaretter og røgtobak 

Ved køb af varer fra lande uden for EU skal afgiften indbetales i forbindelse med varernes fortoldning. Afgiften af cigaretter og røgtobak, som udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker.

Du kan blive registreret som midlertidig varemodtager, hvis du fx køber varer en gang om året. For at blive registreret som midlertidig varemodtager, så er det en betingelse, at du er momsregistreret. 

En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde
 • en enkelt leverandør
 • en nærmere bestemt periode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Cigarer, cerutter og cigarillos

Ved køb af varer fra lande uden for EU skal afgiften indbetales i forbindelse med varernes fortoldning. Afgiften af cigaretter og røgtobak, som udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker.

Du kan blive registreret som midlertidig varemodtager, hvis du fx køber varer en gang om året. For at blive registreret som midlertidig varemodtager, så er det en betingelse, at du er momsregistreret.

En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde
 • en enkelt leverandør
 • en nærmere bestemt periode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Kontakt os, hvis du planlægger at bestille mineralolie.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt i venstre side > Vælg Skriv til os
 3. Vælg Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du relevante oplysninger
 5. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 6. Du kan også oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet eller hvis der mangler oplysninger
 7. Tryk på Send

Er du ikke registreret for emballageafgift, skal du betale emballageafgift, hvis emballageafgiften udgør mere end 10.000 kr. inden for 12 måneder.

Når du har bestilt en vare fra en leverandør i et land uden for EU, og du har modtaget en faktura, ordrebekræftelse eller proformafaktura fra leverandøren, skal du forhåndsanmelde købet og betale punktafgiften til os i Skattestyrelsen. Afhængig af dit køb skal du enten følge vejledning A eller B. Se nedenfor

Anmeld dit køb til os ved at udfylde og indsende blanket 29.101 (log på med NemID). Blanketten guider dig igennem, hvad du skal gøre og være opmærksom på, herunder betaling. 

Når du har trykket på Send, kan du downloade en kopi af anmodning. Det er din dokumentation for, at du har anmeldt købet. 

Ændringer ved modtagelse af varer?

Hvis forsendelsen er større, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift.

I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt i venstre side > Vælg Skriv til os
 3. Vælg Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen.

Ved køb af andre varer (se afsnittet Varer, du skal forhåndsanmelde, ovenfor), skal du sende besked og dokumentation til os.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt i venstre side > Vælg Skriv til os
 3. Vælg Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du, hvilke varer og antal du har købt, oplysninger om leverandøren samt beregnet afgiftsbeløb.
 5. Skriv toldangivelsens reference-nummer, hvis du kender det på indberetningstidspunktet (du kan spørge din speditør/den, der skal fortolde varen, om de kan oplyse nummeret)
 6. Vedhæft faktura, mv., for købet under Vedhæft bilag
 7. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 8. Du kan oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet eller hvis der mangler oplysninger
 9. Tryk på Send

Du har nu forhåndsanmeldt dit køb.

Ændringer ved modtagelse af varer?

Hvis forsendelsen er større, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift.

I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv: 

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt i venstre side > Vælg Skriv til os
 3. Vælg Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen.

Har du forhåndsanmeldt dit køb i blanket 29.101 (vejledning A), fremgår det af blanketten, hvordan du skal betale punktafgiften.

Er dit køb indberettet ved at sende en besked i TastSelv Erhverv under Kontakt (vejledning B), får du et brev i e-Boks med information om, hvornår og hvordan du skal betale punktafgiften.

Har du oplyst din mailadresse, får du besked, når vi har sendt brevet. For at se beskeden skal du logge på skat.dk/tastselverhverv og herefter trykke på Svar fra os under Kontakt.

Det indberettede afgiftsbeløb vil komme til at fremgå af Skattekontoen for din virksomhed. Når du har betalt afgiften, vil det betalte beløb også fremgå af Skattekontoen. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.