Her kan du se, om du har pligt til at indberette, og få vejledning til at indberette.

Information om Individstrukturer, Klassifikationslister og Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen findes under Årsbrevet for det pågældende år.

Se driftslog for værdipapirer

Her kan du se listen over investeringsselskaber, der har oplyst Skatteforvaltningen om, at de er aktiebaserede for 2021.

Listen er opdateret den 11.01.2021 og enkelte yderligere investeringsselskaber er tilføjet. De tilføjede investeringsselskaber har indgivet meddelelse indenfor fristen, men er ved en fejl ikke kommet med på listen for 2021 ved offentliggørelsen i december 2020.

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber 2021 (ISIN DK0061141058 er slettet fra listen den 10. juni 2021)

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber 2020

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.