I vejledningerne kan du se:

  • Hvordan du bliver registreret til indberetning
  • Hvordan du skal indberette oplysninger om pensioner
  • Hvilke systemløsninger du kan anvende (Pensiondiverse, CPS, PERE og PAF).

Du finder information om Individstrukturer og Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen under Årsbrevet for det pågældende år.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter