Dato for udgivelse
03 Feb 2017 13:58
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Dette nyhedsbrev erstatter tidligere udsendte nyhedsbreve vedr. angivelse af koder i forbindelse med import af varer fra GSP lande.


Der er tidligere udsendt følgende nyhedsbrev, hvor angivelse af koder er omtalt samt nyhedsbrev, hvor der i sidste afsnit også er omtalt koder i forbindelse med angivelse ved import af varer fra GSP lande.


Ovenstående nyhedsbreve, hvor angivelse af koder ved import er omtalt, erstattes af nedenstående nyhedsbrev:

Ved angivelse til fortoldning skal én af følgende koder angives i første underrubrik af rubrik 44.4 (præf. dok kode) i stedet for den nuværende kode 0004:

U164, hvis beløbet er under 6.000 EUR og leverandøren fra 3. land har et REX nummer

 • U165, hvis beløbet er over 6.000 EUR og leverandøren fra 3. land har et REX nummer

 • U166, hvis beløbet er under 6.000 EUR og leverandøren fra 3-land ikke har et REX nummer

 • U167, hvis beløbet er over 6.000 EUR og videreforsenderen fra EU udsteder erstatningsudtalelse og ikke har et REX nummer

  I anden underrubrik af rubrik 44.4 skal der angives nummeret på den faktura eller det handelsdokument, som udtalelsen om oprindelse er påført. I rubrik 44.6 anføres udstedelsesdatoen for udtalelsen om oprindelse med formatet ååååmmdd.

  Hvis leverandøren endnu ikke er blevet registreret eksportør med et REX nummer og værdien er over 6.000 EUR, anvendes der stadig et GSP certifikat/Form A og der angives kode 0004 efter de hidtil gældende regler frem til 31.12.2017.

  Hvis leverandøren fra 3-land har et REX nummer og der dermed anvendes en af præf dok koderne U164 eller U165 angives en af disse koder i første underrubrik af rubrik 44.4 og REX nummeret skal angives ved, at der angives certifikat koden C100 i første underrubrik af rubrik 44.2 og selve REX nummeret i anden underrubrik.

  Hvis man skal videresende varer inden for EU, kan man udfærdige erstatningsudtalelser for produkter med oprindelsesstatus, der overstiger 6 000 EUR, selvom man ikke har et REX-nummer. Det kræver man vedlægger en kopi af den originale udtalelse om oprindelse fra GSP landet. Hvis man modtager en sådan erstatningsudtalelse skal dok kode U167 angives i første underrubrik af rubrik 44.4 og der angives certifikat koden C100 i første underrubrik af rubrik 44.2 og selve REX nummeret fra den originale udtalelse angives i anden underrubrik.

  Det skal bemærkes, at det udelukkende er videreforsendere, som er registreret i REX systemet, der må udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse for produkter, som skal sendes til Norge og Schweiz.

  Verificering af registrerede eksportører ved import

  Importører i EU skal altid verificere gyldigheden af registrerede eksportører, hvorfra de modtager udtalelser om oprindelse. Det kan gøres via dette link.