Dato for udgivelse
03 Feb 2017 14:24
Til
Til virksomheder der beskæftiger sig med told
Sagsnummer
17-0239014
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Opkrævning af bidrag for virksomheder, der allerede anvender eller skal til at anvende SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld.


Fra 1 januar 2017 er satsen for bidrag under SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld ændret, således at der fremover vil blive opkrævet 10 kr. i bidrag pr angivelse angivet til en særlig procedure eller ved oplæggelse på midlertidig oplag/midlertidig oplag på grænsen. (MIO/MIG) jf. §64 i Toldbehandlingsbekendtgørelsens. nr 1453 af 30 november 2016.

Bidraget opkræves første gang den 16 februar 2017 for de angivelser, der er angivet i januar måned 2017 og vil fremgå af virksomhedens importspecifikation.

Fremadrettet vil afregningsperioden følge kalendermåneden og betaling af bidragene skal ske senest den 16 i den efterfølgende måned. Bidragene for den enkelte angivelse vil fremgå af den månedlige importspecifikation.