Når du bor i Sverige og kun arbejder i Danmark, er du socialt sikret i Danmark.

Hvis du imidlertid samtidig arbejder i Sverige over 25 %, for den danske eller en anden arbejdsgiver, bliver du i stedet socialt sikret i Sverige. Så skal der både betales svensk arbejdsgiverafgift af lønnen som du optjener i Sverige og af lønnen du optjener i Danmark.

Det betyder, at arbejdsgiver i Danmark skal betale svensk arbejdsgiverafgift til sociale bidrag af hele den danske løn. Afgørelser om social sikring træffes i Danmark af Udbetaling Danmark, se atp.dk. I Sverige, se skatteverket.se om socialavgifter.

Ifølge Skatteverket i Sverige er bidragssatsen 19,8 % i 2020 og 2019 (20,7 % 2018) i svensk arbejdsgiverafgift af den danske løn.

Hvis det efter aftale er lønmodtageren selv, der betaler den svenske arbejdsgiverafgift, kan den del af bidraget, der forholdsmæssigt vedrører løn, der skal med i den danske årsopgørelse, fratrækkes i rubrik 459 "Fradrag for udenlandske obligatoriske sociale bidrag".

Se mere om social sikring på virk.dk/home/myndigheder/international-social-sikring.html og på Øresunddirekts side https://www.oresunddirekt.dk/job-uddannelse/arbejde-i-begge-lande/arbejde-i-begge-lande.