Dato for udgivelse
01 Feb 2017 11:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
28.01.2017
7307 23 10 10-90      Udgår og erstattes af:
7307 23 10 ---Rørknæ og rørbøjninger:
----Af austenitisk rustfrit stål, svarende til AISI-type 304, 304L 316, 316L 316Ti, 321 og 321H samt de tilsvarende kvaliteter i andre standarder, med største udvendige diameter på 406,4 mm og derunder, og en godstykkelse på 16 mm og derunder, med en gennemsnitlig overfladeruhed på mindst 0,8 mikrometer, herunder også ufærdige varer:
15 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
25 -----I andre tilfælde 3,7%
----I andre tilfælde:
80 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
85 -----I andre tilfælde 3,7%
90 ----I andre tilfælde 3,7%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2017) som forventes udsendt ultimo marts 2017.