Dato for udgivelse
25 Jan 2017 10:32
Til
Importører mv
Sagsnummer
17-0122403
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer aluminiumshjul med oprindelse i Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/109 offentliggjort i EU-tidende L 18 af 24. januar 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer aluminiumshjul (toldtariffens pos. 8708 70 10 10 og 8708 70 50 10) med oprindelse i Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/109.

Forordningen træder i kraft den 25. januar 2017.