Når din virksomhed køber varer eller ydelser og betaler 8.000 kr. og derover inklusive moms, skal du:

 • Betale dine regninger digitalt.
 • Eller betale kontant og sende besked om kontanthandlen via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med din virksomheds oplysningsfrist 1. juli.

  Du skal som minimum give følgende oplysninger i beskeden:
  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Virksomhedens CVR-nummer
  4. Virksomhedens navn
  5. Fakturanummer
  6. Faktureringsdato

Betaler du 8.000 kr. og derover (10.000 kr. i 2018) inklusive moms kontant uden at sende besked til os, må du ikke trække udgiften fra i skat. Hvis din leverandør snyder, kan du også komme til at betale den moms, som din leverandør skulle have betalt.

Send besked om kontanthandel

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter