Hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet eller udbetaler skattefri godtgørelse, kan du få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Du kan enten bruge standardsatser eller få fradrag for dine dokumenterede udgifter. Det reelle fradrag er ca. 26 %, så hvis dit fradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

 • Du kan højst få fradrag for 29.300 kr. i 2021 (28.600 kr. i 2020).

Skriv rejsefradrag på din årsopgørelse, rubrik 53

Skriv rejsefradrag på din forskudsopgørelse, felt 429

Du kan vælge enten at tage fradrag for dine faktisk dokumenterede udgifter, eller også kan du bruge nogle standardsatser.

Standardsatser
Satser pr. døgn20212020
Logi 228 kr. 223 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere 532 kr. 521 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.
 • Du kan højst få fradrag for 29.300 kr. i 2021 (28.600 kr. i 2020), uanset hvilken metode du bruger.
 • Hvis rejsen varer mere end et døgn, beregnes fradraget for kost herudover med 1/24 af satserne pr. påbegyndt time.
 • Satsen for logi kan du få for antal fulde døgn, som rejsen har varet.
 • Hvis du har fået skattefri rejsegodtgørelse, der er mindre end satserne, kan du få fradrag for forskellen. Du skal da selv skrive det beløb, der udgør forskellen, i rubrik 53 på din årsopgørelse.

Større fradrag for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende er der ingen beløbsgrænse, hvis du tager fradrag for dine dokumenterede udgifter.

Hvis du bruger standardsatserne, gælder grænsen på 29.300 kr. i 2021 (28.600 kr. i 2020) også for dig.

Ved B-indkomst kan du ikke bruge standardsatser

Modtager du B-indkomst (indkomst, som du selv skal sørge for at betale skat af), kan du ikke bruge standardsatserne. Det gælder fx, hvis du er honorarmodtager. Du skal i stedet bruge dine dokumenterede udgifter.

 • Rejsen skal vare i mindst 24 timer, og du skal overnatte uden for hjemmet.
 • Din arbejdsgiver dækker ikke dine udgifter hverken som udlæg efter regning eller som fri kost og/eller frit logi.
 • Din arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri godtgørelse.
 • Din arbejdsgiver udbetaler skattefri godtgørelse, men med et beløb lavere end standardsatserne.
 • Du udlejer ikke din sædvanlige bolig, mens du er bortrejst.

Derudover er afstanden og arbejdet afgørende.

Afstanden

Afstanden bliver bedømt ud fra, om du kan køre mellem dit hjem og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der gør det muligt at overnatte hjemme.

Arbejdet

Jo kortere periode, des mere sandsynligt er det, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted.

Derudover har det betydning, hvad arbejdet går ud på. Det kan fx være, at du:

 • skal være tilkaldevagt, og derfor skal blive på eller i nærheden af det midlertidige arbejdssted mens du har vagt.
 • skal blive på et kursussted om aftenen, fordi aftenens ikke-faglige aktiviteter har et teambuilding-formål med relation til arbejdet.
 • har lange eller skiftende arbejdstider, så der er kort tid mellem, at en arbejdsdag slutter, og en ny begynder.

Læs mere om betingelserne i Den juridiske vejledning

Personer som ikke (helt eller delvist) kan få rejsefradrag

 • Værnepligtige og frivilligt personel
 • Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere
 • Frivillige
 • Turist- og langturschauffører
 • Personer, der arbejder på luftfartøjer
 • Personer, der arbejder på skibe (herunder fiskere)
 • Personer udsendt af den danske stat
 • Personer der arbejder på fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster.

Læs om de særlige regler for disse grupper i Den juridiske vejledning

Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Småfornødenheder er fx en kop kaffe, avis eller busbillet.

Du kan få fradrag for 25 procent af standardsatsen for kost. Det svarer til 133 kr. pr. døgn i 2021 (130,25 kr. pr. døgn i 2020). Det gælder også, hvis du har fået fri kost på rejsen.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 133 kr., kan du få fradrag for differencen. Hvis din arbejdsgiver fx udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 53 kr. pr. døgn.

Hvis du har fået skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatserne, kan du ikke også få 25-procents-godtgørelse.

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 53

Turistchauffører kan ikke få 25-procentsgodtgørelse eller et tilsvarende fradrag.

Ved arbejde i udlandet må dit årlige rejsefradrag sammen med eventuelle andre fradrag, der vedrører lønnen i udlandet, ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark eller 29.300 kr. i 2021 (28.600 kr. i 2020).

Hvis du får stillet ét eller flere af døgnets hovedmåltider til rådighed, er det fri kost. Hvis du får fri kost, skal du reducere dit fradrag med nogle procentsatser.

Du kan dog altid få et fradrag på 25 procent af kostsatsen til at dække småfornødenheder.

Fri morgenmad: 15 procent

Fri frokost: 30 procent

Fri aftensmad: 30 procent

Eksempel

Søren har i 2021 været på en rejse i 26 timer og fået to gange gratis frokost og en gang gratis morgenmad.

Derfor skal Søren reducere sit fradrag:

Fradrag for 26 timer: 532 kr. x 26/24 timer= 576 kr.
Reduktion for fri morgenmad og frokost (15 pct. + 30 pct. + 30 pct.) x 532 kr. = 399 kr.
Søren kan få fradrag for 576 kr. - 399 kr. = 177 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.