Hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet, eller udbetaler skattefri godtgørelse, kan du få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Du kan enten bruge standardsatser eller få fradrag for dine dokumenterede udgifter. Det reelle fradrag er ca. 30 %, så hvis dit fradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 1.000 kr. i skat.

  • Du kan højst få fradrag for 27.400 kr. i 2018 (26.800 kr. i 2017).

Skriv rejsefradrag på din årsopgørelse, rubrik 53

Skriv rejsefradrag på din forskudsopgørelse, felt 429

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter