Dato for udgivelse
23 Jan 2017 12:45
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0106905
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumgluconat med oprindelse i Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/94 offentliggjort i EU-tidende L 16 af 20. januar 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af natriumgluconat (toldtariffens pos. 2918 16 00 10) med oprindelse i Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/94.

Forordningen trådte i kraft den 21. januar 2017.