Dato for udgivelse
11 Jan 2017 15:36
Til
Virksomheder, der importerer jagttrofæer
Sagsnummer
17-0044561
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Præcisering af reglerne for import af jagttrofæer - CITES området.


Virksomheder, der importerer jagttrofæer gøres hermed opmærksomme på følgende.

Udover alle jagttrofæer, som er omfattet af bilag A, skal der ved import af jagttrofæer fra løve, flodhest, isbjørn, argalifår (ovis ammon), hvidt næsehorn og afrikansk elefant, fremvises både den originale CITES eksporttilladelse og en original CITES importtilladelse.

Desuden gælder det for øvrige jagttrofæer omfattet af bilag B, at CITES eksporttilladelsen kun er gyldig, såfremt den er udstedt og anvendt til eksport eller reeksport fra eksportlandet indenfor  gyldighedsdatoen og anvendes til indførsel af enheder i Fællesskabet senest 6 måneder efter deres udstedelsesdato.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående bedes rettet til Styrelsen og Vand- og Naturforvaltning på telefon 72 54 24 04.