Dato for udgivelse
10 Jan 2017 12:40
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-141625
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Kina, Filippinerne og Taiwan.


Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 5/02) offentliggjort i EU-tidende C 5 af 7. januar 2017 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 og ex 7318 15 70) med oprindelse i Kina (CN), Filippinerne (PH) og Taiwan (TW).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i (2017/C 5/02).