Dato for udgivelse
09 Jan 2017 15:07
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
17-0034073
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit .


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/330 offentliggjort i EUT L 62 af 9. marts 2016 om suspension af  toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP afsnit til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræference.

Suspensionen anvendes fra 1. januar 2017 til den 31. december 2019.