Dato for udgivelse
09 Jan 2017 15:07
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
17-0034073
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit .


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/330 offentliggjort i EUT L 62 af 9. marts 2016 om suspension af  toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP afsnit til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræference.

Suspensionen anvendes fra 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter