Dato for udgivelse
02 Jan 2017 06:51
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
16-1628445
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Læs om ændringer til Køretøjsregistret (DMR), som er gældende fra d. 1 januar 2017.


Med virkning fra d. 1 januar 2017 er der sket følgende ændringer i Køretøjsregistret (DMR): 

Blokvogne kan registreres som godkendt i DMR.

I forbindelse med ikrafttræden af bestemmelser i lov nr. 1558 af 13/12/2016 om at blokvogne skal registreres som godkendt i Køretøjsregistret og forsynes med nummerplader, er der indført mulighed for at oprette og registrere to nye køretøjsarter:

 • Blokvogn  (DMR-kode 96)
 • Motordrevet Blokvogn (DMR-kode 91),

Disse kan kun have anvendelsen "Særtransport". 

Yderligere er der oprettet syv nye tilladelsestyper 

 • 106 - Mobilkran
 • 107 - Blokpåhængsvogn
 • 108 - Bloksættevogn
 • 109 - Påhængsvogn til mobilkran
 • 110 - Blokvognsmodul
 • 111 - Stort påhængsredskab
 • 112 - Flere udførelser - blokvogn

De to nye køretøjsarter kan kun oprettes i DMR ved registreringssyn. Ved oprettelsen bliver der sat en udløbsdato for gyldigheden af synet, som er 14 måneder efter godkendelsesdatoen. 12 måneder efter godkendelsen danner DMR et advis til den registrerede ejer, med en påmindelse om at godkendelsen skal fornyes senest ved udløb af gyldighedsperioden. Hvis godkendelsen ikke fornyes skal nummerpladerne afleveres/afmeldes.

Blokvogn og Motordrevet blokvogn kan registreres ved alle nummerpladeoperatører (inkl. SKAT), der har de korrekte nummerplader (pstk 10,11,17,18,19,20) på lager. Når køretøjet bliver registreret som godkendt i DMR og får udleveret nummerplader, vil der, i lighed med en almindelig registrering, blive dannet en registreringsattest, der sendes til den registrerede ejer.

Der henvises i øvrigt til Færdselsstyrelsen ved generelle spørgsmål om reglerne for særtransport. 

Mulighed for registrering af Tempo 40 tilladelse.

Pr. 1. januar 2017 er det muligt at registrere

 • Traktor (DMR-kode 08)
 • Påhængsvogn (DMR-kode 05)
 • Traktorpåhængsvogn (DMR-kode 09)
 • Motorredskab (DMR-kode 12)

med "Tempo 40" tilladelse. 

Ved køretøjets oprettelse kan importør eller synsvirksomhed oprette køretøjet med "Tempo 40" tilladelse, såfremt køretøjet opfylder de tekniske krav, der er opstillet af Færdselsstyrelsen.

Tilladelsen kan kun sættes, hvis feltet "Maksimal hastighed" = 40 km/t. Tilladelsen kan således ikke sættes, hvis værdien i feltet er forskellig fra 40 km/t.

Mulighed for at redigere diverse tilladelser.

Der indføres mulighed for at et køretøjs registrerede bruger, kan redigere følgende tilladelser:

Tilladelsens navn

Redigering

Veterankørsel

Tilføje og slette

Synsfri sammenkobling

Slette

Udlejning uden fører

Slette

Øvelseskørsel

Slette

Tilkobling

Slette (må dog ikke slettes, hvis der er tilladelse til synsfri sammenkobling, fast tilkobling eller variabel kombination)

50 mm kugle, max. 2.000 kg

Slette

50 mm kugle, max. 3.500 kg

Slette

Dyretransport over 8 timer

Slette

Dyretransport under 8 timer i DK

Slette

Dyretransport

Slette

Farligt gods

Slette

Farligt gods - international (ADR)

Slette

Fast tilkobling

Slette

Godkendt til blokvogne

Slette

Med mindst tre aksler

Tilføje og slette (for lastbil til synsfri sammenkobl.)

Slæbning

Slette

Tempo 100

Slette

Tempo 40

Slette

Hvis en af ovenstående tilladelser bliver redigeret, vil DMR danne et advis, der sendes til både til ejer og bruger af køretøjet, med besked om hvilken tilladelse, der er redigeret. Husk at der skal bestilles en ny registreringsattest efter tilladelse(r) er redigeret, hvis man har behov for en sådan.