Dato for udgivelse
02 Dec 2016 09:27
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-222830
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af oxalsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, produceret af Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2081 offentliggjort i EU-tidende L 321 genindført en endelig antidumpingtold på importen af oxalsyre (toldtariffens pos. 2917 11 00 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), produceret af Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (Taric-tillægskode B232).

For så vidt angår genindførelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/2081.

Forordningen trådte i kraft den 30. november 2016.