Dato for udgivelse
14 Nov 2016 14:13
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-1707476
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

EU-Kommissionen har vedtaget 3 nye tariferingsforordninger , samt ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif


EU-Kommissionen har vedtaget 4 nye tariferingsforordninger under KN 9404, 8504, 8537 og 7020

EU-Kommissionen har den 4 november vedtaget 3 gennemførselsforordninger

  • Forordning 1956/2016 om tykkelsen af sengetæpper under KN 9404
  • Forordning 1957/2016 om tarifering af en elektronisk styreenhed under KN-kode 8504 40 90
  • Forordning 1958/2016 om tarifering af "power distribution unit" under KN-kode 8537 10 99

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L 301 af 9 november 2016 og træder i krafts d. 29 november 2016.

Desuden har EU-Kommissionen  d 7 november vedtaget 1 gennemførselsforordning.

  • Forordning 1962/2016 om tarifering af ikke-samlede brusedøre under KN-7020 00 80

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende  L303 af 10 november 2016 og træder i kraft den 30 november 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter