Du kan få registreringsafgift tilbage, når du har ført dit køretøj ud af Danmark og afmeldt det i Motorregistret. Sagsbehandlingstiden for værdifastsættelse er ca. 3 uger.

Beregn registreringsafgiften i Motorregistret

1. Få synet din bil

Skal du eksportere dit køretøj, skal det til udvidet registreringssyn (toldsyn), som foretages i forbindelse med et registreringssyn.

Det udvidede registreringssyn (toldsyn) gælder fra 3. september 2018 og indtil videre for alle køretøjer.

Synet må ikke være ældre end 4 uger, når du beder om værdifastsættelsen.

Find synshal (fstyr.dk)

2. Bed om en værdifastsættelse

Du skal bede os i Motorstyrelsen om værdifastsættelsen 14 dage før, du fører køretøjet ud af landet.

 • Log på Motorregistret med NemID eller Digital Signatur
 • Vælg Motor - Motorregistret - Registreringsafgift - Anmod om værdifastsættelse.
 • Indtast køretøjets RAK-koder eller kontroltal fra registreringsattesten.
 • Udfyld skærmbillederne og tryk Godkend.
 • Du får en kvittering med et journalnummer. Det skal du bruge i trin 4.

Har du ikke NemID eller Digital Signatur, skal du anmode om eksportgodtgørelse ved at skrive til os på motorekspedition@motorst.dk.

Har du ikke et cpr- eller cvr-nummer, skal du registreres med et nummer i vores alternative kontaktregister (AKR). For at blive registeret med et AKR-nummer skal du udfylde, Blanket 21.081 (hvis du er person) eller Blanket Blanket 21.082 (hvis du er virksomhed).

3. Aflever nummerplader til en nummerpladeoperatør eller i en motorekspedition

Find motorekspedition eller nummerpladeoperatør

4. Indsend dokumentation til Motorstyrelsen

Du skal sende følgende dokumentation til os:

 • Dokumentation for ejerskab, hvis du ikke står som ejer i Motorregistret, fx i form af slutseddel, købsfaktura eller lignende.
 • Dokumentation for salg, hvis køretøjet er solgt i forbindelse med udførslen, fx i form af købsaftale, slutseddel eller faktura.
 • Dokumentation for selve udførslen.

Læs mere om kravene i vores SKAT-meddelelse Krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer (SKM2016.369.SKAT) og vores nyhedsbrev Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj.

Send dokumentationen til motorekspedition@motorst.dk. Skriv journalnummeret fra din kvittering på dokumentationen og i emnefeltet på mailen.

Du får afgørelsen i TastSelv Borger under Meddelelser fra Motorregistret eller i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

5. Motorstyrelsen udbetaler din registreringsafgift

Vi udbetaler registreringsafgiften til din NemKonto. Der går ca. 3 uger.

Den registreringsafgift, der skulle betales, hvis det samme køretøj blev indført fra udlandet, bliver fratrukket 15 %.

For personbiler fratrækkes dog mindst 8.500 kr. og for varebiler og motorcykler mindst 4.500 kr.

Du kan ikke få betalt registreringsafgift tilbage for køretøjer, der:

 • Efter en ombygning eller lignende har mistet deres afgiftsmæssige identitet (ID-tab), og hvor der skal betales afgift igen, hvis køretøjet skal bruges i Danmark.
 • Er færdselsskadede, og som ikke kan genopbygges inden for reglerne om afgiftsfri genopbygning eller ikke kan fritages for afgift efter reparation. Du kan ikke få godtgørelse for eksport af et beskadiget køretøjer.
 • Er over 35 år gamle, regnet fra første registreringsdato (veterankøretøjer).
 • Ikke er i registreringsklar stand (fx skader, vedligeholdelsesstand mv.) og derfor ikke kan synes og godkendes til at køre i Danmark.

Udstyr, der er monteret efter, at der er betalt afgift af køretøjet, kan du heller ikke få registreringsafgift tilbage for. I det tilfælde er der ikke betalt registreringsafgift af udstyret.

Hvis der er pant i køretøjet

Er der registreret pant i køretøjet i Bilbogen, kan du ikke anmode om værdifastsættelse i Motorregistret, før pantet er ophævet og slettet i Bilbogen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.