På din årsopgørelse kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2018. Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2019.

Du kan læse mere om renter og procenttillæg nedenfor. Vil du undgå restskat til næste år, skal du tjekke, at din forskudsopgørelse for 2019 er korrekt.

Betal din skat for 2018

Hvis du sammenligner din forskudsopgørelse og årsopgørelse for 2018, kan du ofte selv finde årsagen til, at du skal betale restskat.

Restskat kan fx skyldes:

 • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx pga. omlagt boliglån eller salg af bolig)
 • Lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du er stoppet med at arbejde eller har haft lavere indtægt - SU, dagpenge og pension giver ikke beskæftigelsesfradrag)
 • Lavere kørselsfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du har fået kortere afstand til arbejde)
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på forskudsopgørelsen
 • Du har betalt mindre til din private pension, end der står på forskudsopgørelsen
 • Du har haft avancer på værdipapirer
 • Feriepenge ved skift af arbejde (feriepenge bliver beskattet i det år, de er optjent)
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra. Dette kan du se på dine lønsedler.
 • Der mangler et fradrag på årsopgørelsen, som du derfor selv skal tilføje (fx kørselsfradrag eller rejseudgifter)


Læs mere om forskellen på forskudsopgørelse og årsopgørelse

 • Hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2019, skal du betale en rente på 2,2 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
 • Hvis du betaler efter den 1. juli 2019, skal du betale et fast procenttillæg på 4,2 %.
 • Hvis du ikke har betalt senest den 1. juli 2019, regner vi din restskat inklusive procenttillæg op til 20.944 kr. ind i din skat for 2020. Restskat over 20.944 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019. Du får besked i din digitale postkasse, når det er tid til at betale den første rate.
Eksempler på, hvad restskat koster i renter og procenttillæg
Din restskat i 2018 Rente (2,2 %) hvis du
betaler midt i marts 2019

Rente (4,2 %) hvis din restskat
indregnes i forskudsopgørelsen 2020

1.000 kr. ca. 5 kr. 42 kr.
5.000 kr. ca. 23 kr. 210 kr.
15.000 kr. ca. 68 kr. 630 kr.

Du betaler med det samme

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Betal skat
 3. Vælg år
 4. Betal med dankort eller netbank

Du betaler i tre rater senere på året

Restskat over 20.944 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019. Du får besked i din digitale postkasse, når det er tid til at betale den første rate.

Hvis du tilmelder restskatten til Betalingsservice, betales beløbene automatisk. Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, sker den automatisk.

Hvis du tidligere har fået udbetalt en overskydende skat inden 1. juli, vil dette beløb blive genopkrævet i tre rater i august, september og oktober.

Har du modtaget indbetalingskort fra Skattestyrelsen, som du ikke kan betale, har du mulighed for at lave en betalingsaftale.

Du skal ringe til os på 72 22 28 21.

Du kan selv regne ud, om du skal betale eller have penge tilbage i skat for 2018. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb.

Beregn din skat for 2018

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat.

Ret din årsopgørelse, rubrik 28

Hvis du ikke kan logge på skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Oplysningsskema for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har oplyst

Hvis du allerede har oplyst fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning