Når din virksomhed registrerer en varebil på gule nummerplader, kan du spare registreringsafgift og moms.

Den skal have synligt virksomhedsnavn og cvr-nummer på siden.

Den skal være indrettet til transport af gods, fx varer og værktøj og have en tilladt totalvægt på højst 4 tons.

Firmanavn og logo på vare- og lastbiler (Den juridiske vejledning)

Bruger du eller en medarbejder bilen privat, skal du indberette det, så der bliver betalt skat af fri bil.

 • Momsen må ikke være trukket fra ved selve købet af bilen.
 • Der skal være betalt privatbenyttelsesafgift (bilen skal have papegøjeplader eller klistermærke).

Eksempler på privat brug

Det er privat brug, hvis du eller dine medarbejdere fx bruger bilen til:

 • Kørsel til fritidsaktiviteter.
 • Indkøb til privat brug.
 • Kørsel med børn til og fra institutioner.
 • Fragt af private ting, fx møbler, campingvogn eller haveaffald.

Skema: Momsfradrag når bilen også bruges privat

Papegøjeplader og klistermærker

Ikke-privat brug

Det er ikke privat brug, når du eller dine medarbejdere:

 • Kører til spisning eller henter mad i arbejdstiden.
 • Kører hjem i bilen op til 25 gange om året, når bilen den næste dag skal bruges erhvervsmæssigt, fx kørsel til møde eller kursussted. Eller kører fra hjemmet til arbejde dagen efter, bilen har været brugt erhvervsmæssigt. Selv om begge kørsler er til og fra én begivenhed, tæller det for to kørsler.
 • Henter eller sætter kolleger af i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har beordret det.

Skema: Momsfradrag når bilen kun bruges i en momsregistreret virksomhed og ikke privat

Der gælder særlige regler, hvis bilen er specialindrettet, og hvis virksomheden har skiftende arbejdssteder eller vagtordning.

Særlige køretøjer (Den juridiske vejledning)

I kan bruge virksomhedens varebil mellem bopælen og arbejdsstederne, uden at arbejdsgiver mister sit momsfradrag eller skal betale privatbenyttelsesafgift.

I betaler ikke skat af fri bil, men som arbejdsgiver skal du sætte kryds i felt 11 i eIndkomst, så medarbejderne ikke får befordringsfradrag.

Følgende krav skal være opfyldt:

 • Bilen er forsynet med relevant værktøj, eller du eller din medarbejder har et lager derhjemme.
 • Bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne.
 • Bilen må ikke bruges til private formål.

I må køre ubegrænset mellem arbejdsstederne og virksomhedens faste adresse.

I må køre lejlighedsvis mellem bopæl og virksomhedens adresse, fx for at hente værktøj, arbejdssedler og tegninger.

Virksomheden har en vagtordning

I kan køre i varebilen mellem bopælen og virksomhedens faste adresse, uden at du mister dit momsfradrag eller skal betale privatbenyttelsesafgift.

I betaler ikke skat af fri bil.

Kørslen er betinget af, at:

 • kørslen er nødvendig for virksomheden.
 • medarbejderen har fået et klart forbud mod at køre privat i bilen.
 • varebilen er udstyret med værktøj og andet, I skal bruge til at kunne udføre arbejdet.
 • der er vagtplan og rapportpligt over udkald.
 • du kan dokumentere, at bilen er brugt til de enkelte vagter.
 • antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang.
 • den vagthavende medarbejder er på arbejde i hele vagtperioden.

Det kan få konsekvenser for dig og dine medarbejdere. Det kan for eksempel være, at:

 • du skal betale den moms tilbage, som du fik fradrag for, da du købte bilen.
 • du skal betale privatbenyttelsesafgift.
 • I kan blive opkrævet skat af fri bil for de år, bilen har været i virksomheden.
 • I kan få en bøde for ikke at have overholdt skatte- og afgiftslovene.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.