Dato for udgivelse
02 Nov 2016 13:43
Til
Virksomheder beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1666030
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ifølge aftalens bilag I er der fastsat en række toldkontingenter for Sydafrika.  For at kunne anvende disse toldkontingenter kræves der en gennemførelsesforordning. Denne forordning forventes offentliggjort i EUT medio november.


Rådet har ved afgørelse (EU) 2016/1623 (offentliggjort) i EUT L 250 af 16. september 2016 godkendt undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA på den anden side.

Aftalen anvendes fra 1. november 2016.

Ifølge aftalens bilag I er der fastsat en række toldkontingenter for Sydafrika.  For at kunne anvende disse toldkontingenter kræves der en gennemførelsesforordning. Denne forordning forventes offentliggjort i EUT medio november.

Ifølge aftalen suspenderes Rådets forordning (EF) 2793/1999 fra datoen for, hvor den midlertidige anvendelse af aftalen får virkning.

Det betyder, at i taric er anvendelsen af toldkontingenter, der er fastsat i Rådets forordning (EF) 2793/1999 suspenderet fra og med 1. november 2016.

De nye toldkontingenter vises i taric, men kan ikke anvendes før gennemførelsesforordningen er offentliggjort.  Toldkontingenterne kendes ved, at under kolonnen for forordning er angivet C00229/16.

Det anbefales at angive varerne til tarifmæssig told og samtidig indsende rettelsesangivelse sammen med behørig dokumentation med anmodning om kontingenttoldbehandling. SKAT vil når gennemførelsesforordningen offentliggøres rette angivelserne.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter