Hvis du er registreringspligtig for energiafgifter, skal du registreres på indberet.virk.dk og indberette og betale afgiften i TastSelv Erhverv.

Indberet punktafgifter i TastSelv Erhverv

Registrer din virksomhed for punktafgifter på indberet.virk.dk

Afgifter på PVC fjernes

Fra den 1. januar 2019 skal der ikke længere betales afgift for varer, som indeholder blød PVC og emballageafgift af folier fremstillet af blød PVC.

Virksomheder skal stadig indberette afgift for december måned i Tast Selv. Fristen for indberetning er den 1.-15. januar 2019. Virksomheder, som er registreret for afgifterne, bliver automatisk afmeldt for deres registrering.

Læs mere om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven i Lov nr. 1434 (retsinformation.dk).

Ændring af bilaget til elafgiftsloven for forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger mv.

Fra den 1. januar 2017 kan momsregistrerede virksomheder, der forbruger elektricitet til procesformål i eksempelvis forlystelsesparker, biografer og teatre, få godtgjort elafgiften ned til 0,4 øre pr. kWh.

Læs nyhedsbrevet om ændringen

Nye betingelser for elhandelsvirksomheder ved levering af elektricitet som følge af engrosmodellen

Der sker en række ændringer af elafgiftsloven som følge af indførelsen af engrosmodellen fra 1. april 2016.

Læs om de nye betingelser for elhandelsvirksomheder

NOx er et samlet udtryk for kvælstofoxider. Udviklingen af NOx sker ved alle typer af forbrænding, når luftens kvælstof reagerer med ilt under forbrændingen. Afgiften betales efter måling af udledningen eller på baggrund af brændselstype. 

Læs mere om NOx-afgiften i:

Den juridiske vejledning E.A.7.20

Der skal betales afgift af ledningsført vand, der bliver brugt her i landet, dvs. vand som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde. Afgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet.

Pr. 1. januar 2012 og frem til 2018 indgår drikkevandsafgiften i afgiften af ledningsført vand.  

Læs mere om ledningsført vand i:

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.5

Nyhedsbrev 2. november 2012: Afgiftsstigning på ledningsført vand.

Afgiften på emballage omfatter både en volumenbaseret stykafgift på visse drikkevareemballager og en vægtbaseret afgift på bæreposer og engangsservice. Formålet med afgiften er, at nedbringe mængden af emballageaffald. 

Virksomheder og organisationer, der lejlighedsvist køber punktafgiftspligtige varer fra udlandet uden afgift, og som ikke samtidig er registreret som oplagshaver eller varemodtager for punktafgiften, skal på forhånd indberette købet til Skattestyrelsen og betale afgiften, inden varen sendes.

Læs om emballageafgift i:

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.1

Køb af varer pålagt nationale punktafgifter fra andre EU-lande

Køb af punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU

For momsregistrerede virksomheder er det som udgangspunkt muligt at opnå godtgørelse af udvalgte energiafgifter.

Reglerne for opgørelse af godtgørelsesberettiget energiafgift og CO2- afgift finder du i mineralolieloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, naturgasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Godtgørelse opnås i praksis ved et fradrag på virksomhedens momsangivelse eller for virksomheder med bevilling hertil - Ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift.

Læs om godtgørelsesregler i:

Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.