Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er 20. marts og 20. november 2019.
  • Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate 2019 er den 1. februar 2020.
  • Selskabet betaler via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Indberet og betal frivillig acontoskat

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter