Selskabs- og fondsoplysningsskemaet (som indtil 1. januar 2019 hed selvangivelsen) indberettes digitalt i det nye TastSelv Selskabsskat. Det gør du via TastSelv Erhverv.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter