Vær opmærksom på:

  • Oplysningsskema
    Fristen for at oplyse er normalt 6 måneder efter indkomstårets udløb.
  • Acontoskat
    Fristerne for betaling er den 20. marts og den 20. november 2019.
  • Udbytte
    Indberet og betal senest den 10. efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

Dit selskab har også andre vigtige pligter, som du skal være opmærksom på (fx moms og udbetaling af løn)

Indberet i TastSelv Erhverv

Skal du bruge en erklæring i forbindelse med lukning af selskab, så læs mere under afsnittet Opløs selskab.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter