Du kan indberette løn og honorarer til dine ansatte via det gratis system LetLøn.

Der er 2 forskellige ordninger i LetLøn:

  • Beregningsordning (du har intet lønsystem)
  • Indberetningsordning (du har eget lønsystem)

Du tilmelder dig en af ordningerne i TastSelv Erhverv. De fleste vælger beregningsordningen.

  • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn. Registrerer dig på virk.dk.
  • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
  • Før du tilmelder dig, skal du have indberettet løn, A-skat osv. for perioder før tilmeldingen.
  • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Tilmeld dig LetLøn i TastSelv Erhverv

Registrer dig som arbejdsgiver på virk.dk

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter