Forskerordningen

Forskere og højtlønnede medarbejdere, som du rekrutterer i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 26 % + am-bidrag, i alt 31,92 % af lønnen i fem år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?