Stiller du fri helårsbolig eller sommerbolig til rådighed for dine ansatte, skal de betale skat af værdien.

  • Værdiansættelsen sker som hovedregel ud fra boligens markedsleje.
  • Værdien er B-indkomst.
  • Du har som arbejdsgiver pligt til at indberette værdien af, at du stiller helårsbolig til rådighed.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter