Beskatning af arbejdstøj afhænger af, om arbejdsgiveren stiller arbejdstøj eller almindeligt tøj til rådighed, eller om arbejdsgiveren udbetaler tilskud eller godtgørelse til uniform.

  • Stiller du fri uniform eller arbejdsdragt til rådighed for en ansat, skal den ansatte ikke betale skat af det.
  • Udbetaler du godtgørelse eller tilskud til uniform, skal du tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter