Når du betaler kost og logi for dine ansatte, skal de betale skat af det, med mindre det er på en rejse eller i forbindelse med et midlertidigt arbejdssted.

På denne side kan du læse om:

  • Generelle regler for fri kost og logi
  • Særligt for landbrug, hushjælp og sygehuspersonale
  • Særligt for køkken- og serveringspersonale og private sygeplejersker
  • Særligt for personale ved militæret

Indberet i eIndkomst

Du skal sætte værdien af fri kost og logi til markedsværdien og indberette den som B-indkomst i felt 36 i eIndkomst.

Hvis den ansatte bor og/eller spiser under særlige forhold, skal du bruge de faste standardsatser for området. Beløbet er A-indkomst, så du skal indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet og indberette det både som løn og i felt 21 i eIndkomst.

Find satserne på denne side.

Der er faste standardsatser for medhjælpere ved landbrug m.v., hushjælp og sygehuspersonale med fri kost og logi på ansættelsesstedet. Satserne er fastsat af Skatterådet.

Du skal indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet og indberette det både som løn og i felt 21 i eIndkomst.

2019

2018

Fuld kost og logi pr. måned         

 3.381,25 kr.

3.358,75 kr.

Fuld kost pr. dag.

80 kr.

80 kr.

To måltider pr. dag.

65 kr.

65 kr.

Et måltid pr. dag.

40 kr.

40 kr.

Der er faste standardsatser for køkken- og serveringspersonale samt private sygeplejersker, der har fri kost på ansættelsesstedet. Satserne er fastsat af Skatterådet.

Du skal indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet og indberette det både som løn og i felt 21 i eIndkomst.

2019

2018

Fuld kost pr. dag.

80 kr.

80 kr.

To måltider pr. dag.

65 kr.

65 kr.

Et måltid pr. dag.

40 kr.

40 kr.

Værdien af fri logi (frit kvarter) for personale ved militæret er sat til 560 kr. pr. måned i 2019 (555 kr. pr. måned i 2018).

Du skal dog ikke regne naturalieydelser og kostpenge med i den skattepligtige indkomst, hvis de gives:

  • til værnepligtige i forsvaret eller civilforsvaret i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid.
  • til frivilligt personel (militærnægtere) i den periode, der er fastsat som uddannelsestid.
  • ved aftjening af civil værnepligt.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.