Når du betaler kost og bolig (logi) for dine medarbejdere, skal de betale skat af det, med mindre de er på en rejse eller har et midlertidigt arbejdssted.

På denne side kan du læse om:

  • Generelle regler for fri kost og logi
  • Satser for fri kost og logi
  • Satsen for personale i militæret

Indberet i eIndkomst

Du skal sætte værdien af fri kost og logi til markedsværdien og indberette den som B-indkomst i felt 36 i eIndkomst.

Hvis den ansatte bor og/eller spiser under særlige forhold, skal du bruge de faste standardsatser for området. Beløbet er A-indkomst, så du skal indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet og indberette det både som løn og i felt 21 i eIndkomst.

Find satserne på denne side.

Der er faste standardsatser for fri kost og logi på ansættelsesstedet for medhjælpere ved landbrug m.v., hushjælp, køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker og sygehuspersonale. Satserne er fastsat af Skatterådet.

Du skal indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet og indberette det både som løn og i felt 21 i eIndkomst.

Satser for fri kost og logi for 2021 og 2020
Ydelser til den ansatte 2021 2020
Fuld kost og logi per måned 3.434,17 kr. 3.412,50 kr.
Fuld kost per dag 80 kr. 80 kr.
2 måltider per dag 65 kr. 65 kr.
1 måltid per dag 45 kr. 45 kr.

Værdien af fri logi (frit kvarter) for personale i militæret er sat til 570 kr. per måned i 2021 (570 kr. per måned i 2020).

Du skal dog ikke regne naturalieydelser og kostpenge med i den skattepligtige indkomst, hvis de gives:

  • til værnepligtige i forsvaret eller civilforsvaret i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid.
  • til frivilligt personel (militærnægtere) i den periode, der er fastsat som uddannelsestid.
  • ved aftjening af civil værnepligt.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.