Når du som arbejdsgiver stiller fri telefon til rådighed for en medarbejder, skal du indeholde A-skat og am-bidrag.

  • Medarbejderen skal betale skat af 2.800 kr. om året for fri telefon (2.800 kr. i 2018).
  • Hvis medarbejderen både har fri telefon og frit internet, skal han eller hun stadig kun betale skat af 2.800 kr. om året (2.800 kr. i 2018)
  • Du skal indberette værdien i rubrik 20. Beløbet skal også medregnes i rubrik 13.
  • Medarbejderen skal ikke betale skat af privat brug af arbejdscomputer.
  • Der gælder særlige regler for skat af frit internet.

Den juridiske vejledning, C.A.5.2 beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse

Indberet fri telefon, computer og internet i eIndkomst

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter