Stiller du fri bil til rådighed for dine ansatte, skal de betale skat af værdien af den private rådighed over den fri bil.

Fri bil beskattes ligesom løn, og du skal indberette beløbet til Skattestyrelsen via eIndkomst.

  • Den skattepligtige værdi af fri bil afhænger af bilens pris og alder.
  • Det har ingen betydning, hvor meget den ansatte kører i bilen. Det er rådigheden over bilen, der skal betales skat af.
  • Den ansatte skal kun betale skat for de måneder af året, hvor bilen er til rådighed.
  • Fra 2013 gælder der nye regler for beskatning af fri bil (også for allerede indregistrerede biler).

Indberet fri bil

Uanset hvad den bil, du stiller til rådighed, er værd, skal skatten af fri bil altid beregnes af en værdi på mindst 160.000 kr. På årsbasis vil skatten derfor mindst være 40.000 kr + miljøtillæg. 

Ny eller højst tre år gammel

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder fra tidspunktet for indregistrering første gang og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75 procent, dog mindst 160.000 kr.

Det vil sige, at hvis du har en firmabil indregistreret første gang i december 2010, får du nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra december 2013.

Mere end tre år gammel 

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, skal du anvende købsprisen som grundlag for beregningen, dog mindst 160.000 kr.

Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal medarbejderen betale skat af 25 % plus et miljøtillæg. Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, skal medarbejderen betale skat af 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af resten plus et miljøtillæg.

Eksempel på beregning af miljøtillæg

Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift, plus 50 %.  Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften, plus 50 %. Hvis du i 2012 stillede en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften var på 5.000 kr., så var miljøtillægget også på 5.000 kr.

Fra 2013 er miljøtillægget steget med 50 %. Dermed er miljøtillægget for den samme bil 7.500 kr. i 2013. Det betyder, at hvis du i 2013 stillede en fri bil til rådighed, hvor ejerafgiften er på 5.000 kr., så er miljøtillægget på 7.500 kr.

Undtagelse: Udligningsafgiften på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så du nemt kan trække dem fra.

Eksempel 

Bilen er fire år, når medarbejderen får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi beregnes dog som minimum 160.000 kr.

Bilens værdi

160.000 kr. (som er minimum)

Miljøtillæg (5.000 kr. + 50 %)

7.500 kr.

Skat af 25 % af værdien:

0,25 x 160.000 = 40.000 kr.

Hertil lægges miljøtillægget

40.000 kr. + 7.500 kr. = 47.500 kr.

Medarbejderen skal altså beskattes af 47.500 kr. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre, afhænger af medarbejderens skatteprocent.  Beløbet 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på medarbejderens årsopgørelse.

Medarbejderen skal kun beskattes af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, medarbejderen har bilen til rådighed. Der rundes op til hele måneder.

Hvis medarbejderen betaler dig for at køre privat i bilen, skal det beløb, medarbejderen betaler dig af sin nettoløn, trækkes fra den skattepligtige værdi ved at have firmabilen.

Hvis medarbejderen for eksempel selv betaler benzinen, giver det ikke fradrag eller nedslag i skatten.

Har du købt et dagsbevis til en gulpladebil og stiller bilen til rådighed for din medarbejder uden, at medarbejderen skal betale for beviset, skal prisen for dagsbeviset indberettes som fri bil.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.