Hvis din medarbejder må køre privat i firmabilen, har du givet din medarbejder “fri bil". Det skal din medarbejder betale skat af. Derfor skal du hver måned indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn.

På denne side kan du få hjælp til at beregne og indberette værdien af fri bil til os.

Husk at der er nye regler om fri bil fra den 1. juli 2021. Det betyder, at du skal beregne den nye værdi af fri bil for alle dine medarbejdere og indberette den nye værdi sammen med juli-lønnen. Læs mere under Nye regler for fri bil

Indberet fri bil

Fra den 1. juli 2021 er der nye regler om beskatningen af fri bil, som har denne betydning for dig:

 • Du skal beregne bilens værdi efter nye satser
 • Du skal beregne miljøtillægget efter nye satser
 • Du skal indberette den nye værdi af fri bil sammen med juli-lønnen
 • Medarbejderen skal ikke længere betale skat af at få opsat en ladestander derhjemme

De nye regler betyder, at du skal beregne værdien af fri bil for alle medarbejdere i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Du kan læse mere om ladestandere på denne side under punktet Ladestandere, elbiler og hybrid biler.

Satsen for bilens værdi ændres fra den 1. juli 2021 og hvert år frem til 2025. Formålet er at gøre det nemmere for dig at beregne bilens værdi. I dag er der 2 forskellige satser for bilens værdi under og over 300.000 kr., mens der fra 2025 kun er én sats.

Fra den 1. juli 2021 skal du beregne bilens værdi med satsen 24,5 % for bilens værdi under 300.000 kr., og 20,5 % for værdien over 300.000 kr.

Sådan beregner du bilens værdi efter de nye regler

Du beregner bilens værdi efter den 1. juli 2021 ved at gange værdien under 300.000 kr. med 0,245 (24,5 %) og værdien over 300.000 kr. med 0,205 (20,5 %).

Regneeksempel 1

Du køber en bil til 300.000 kr. og skal beregne bilens værdi efter 1 sats:

 • Bilens værdi er 24,5 % af 300.000 kr.: 0,245 x 300.000 kr. = 73.500 kr.

Regneeksempel 2

Du køber en bil til 500.000 kr. og skal beregne bilens værdi efter 2 satser:

 • 24,5 % af 300.000 kr.: 0,245 x 300.000 kr. = 73.500 kr.
 • 20,5 % af 200.000 kr.: 0,205 x 200.000 kr. = 41.000 kr.
 • Bilens værdi er 73.500 kr. + 41.000 kr. = 114.500 kr.
Nye satser for bilens værdi
Indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25 % 24,5 % 24 % 23,5 % 23 % 22,5 %
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20 % 20,5 % 21 % 21,5 % 22 % 22,5 %

Miljøtillægget består af bilens grønne ejerafgift (vægtafgift) ganget med en sats. Miljøtillægget bliver forhøjet fra 150 % til 250 % fra den 1. juli 2021. Herefter stiger miljøtillægget hvert år indtil 2025, hvor det udgør 700 % af den grønne ejerafgift.

Det betyder samtidig, at du skal beregne alle firmabiler (fri bil) i juli 2021, januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Sådan beregner du miljøtillægget efter de nye regler

Du beregner miljøtillægget efter den 1. juli 2021 ved at gange den årlige grønne ejerafgift eller vægtafgift med 2,5 (250 %).

Regneeksempler

Miljøtillæg indtil den 30. juni 2021:

 • Årlig grøn ejerafgift 660 kr. x 1,5 (150 %) = 990 kr. i miljøtillæg

Miljøtillæg fra den 1. juli 2021 og frem:

 • 2021: Årlig grøn ejerafgift 660 kr. x 2,5 (250 %) = 1.650 kr. i miljøtillæg
 • 2022: Årlig grøn ejerafgift 660 kr. x 3,5 (350 %) = 2.310 kr. i miljøtillæg
 • 2023: Årlig grøn ejerafgift 660 kr. x 4,5 (450 %) = 2.970 kr. i miljøtillæg
 • 2024: Årlig grøn ejerafgift 660 kr. x 6 (600 %) = 3.960 kr. i miljøtillæg
 • 2025: Årlig grøn ejerafgift 660 kr. x 7 (700 %) = 4.620 kr. i miljøtillæg
Nye satser for miljøtillæg (grøn ejerafgift)
Indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025
% af grøn ejerafgift 150 % 250 % 350 % 450 % 600 % 700 %

Når du beregner værdien af fri bil, skal du følge denne tringuide:

 1. Beregn bilens værdi efter de fastlagte satser
 2. Beregn miljøtillægget, det vil sige den grønne ejerafgift ganget med den fastlagte sats
 3. Beregn værdien af fri bil og beløbet, du skal indberette hver måned

Når du beregner bilens værdi, skal du bruge nyvognsprisen eller købsprisen og gange prisen med de fastlagte satser. Bilens alder afgør, om du skal bruge nyvognsprisen (ny eller højest 3 år) eller købsprisen (over 3 år). Prisen er dog altid mindst 160.000 kr. Der gælder særlige regler for leasede biler, som du kan læse mere om under Bilen er leaset (leasingbil).

Herunder kan du læse om:

 • Bilen er ny eller højest 3 år
 • Biler er over 3 år
 • Bilen er leaset
 • Satser for at beregne bilens værdi
 • Sådan beregner du bilens værdi med regneeksempler

Bilen er ny eller højst 3 år

Hvis bilen er ny eller højst 3 år gammel fra købstidspunktet, skal du sætte bilens værdi til nyvognsprisen. Nyvognsprisen er den pris, du betaler hos en forhandler, når du køber som ny. De 3 år regnes fra tidspunktet for 1. indregistrering og de efterfølgende 36 måneder.

Hvis du beholder bilen efter 3 år, skal du beregne bilens værdi på ny. Den nye værdi er 75 % af nyvognsprisen - dog stadig mindst 160.000 kr.

Regneeksempel, hvis du beholder bilen efter 3 år
Du køber en ny bil i januar 2021, som koster 400.000 kr. I januar 2024 skal du beregne bilens værdi som 75 % af nyvognsprisen (400.000 kr. x 0,75 = 300.000 kr.). Du skal desuden beregne værdien af fri bil ud fra bilens nye værdi på 300.000 kr.

Bilen er mere end 3 år

Når bilen er købt mere end 3 år efter 1. indregistrering, skal du bruge købsprisen til at beregne bilens værdi. Dog skal du altid beregne med en pris på mindst 160.000 kr.

Bilen er leaset (leasingbil)

Hvis du leaser bilen til din medarbejder, skal leasingselskabet oplyse bilens beregningsgrundlag for fri bil. Beregningsgrundlaget har frem til den 31. januar 2020 som udgangspunkt været leasingselskabets indkøbspris.

For leasingbiler, der udleveres fra og med den 1. februar 2020, og hvor der er lavet en omberegning af bilens værdi, er det den omberegnede nyvognspris, du skal bruge som beregningsgrundlag for beskatningen. Det gælder også, hvis du køber bilen.

Alle biler, der blev taget i brug før den 1. februar 2020, er ikke omfattet af de nye regler om genberegning. Reglerne træder dog i kraft, hvis bilen skifter bruger efter den 31. januar 2020.

Den omberegnede værdi skal bruges fra og med den måned, omberegningen er sket, og indtil 3 år efter bilens første registrering.

Hvis bilen udleveres som fabriksny til din medarbejder, vil der være et lavere beskatningsgrundlag i de første 4 måneder, indtil bilens værdi er omberegnet. 

Leasingselskabet kan oplyse leasingtager om den omberegnede værdi.

Nye satser for bilens værdi fra den 1. juli 2021
Frem til 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25 % 24,5 % 24 % 23,5 % 23 % 22,5 %
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. 20 % 20,5 % 21 % 21,5 % 22 % 22,5 %

Sådan beregner du bilens værdi

Du beregner bilens værdi efter den 1. juli 2021 ved at gange værdien under 300.000 kr. med 0,245 (24,5 %) og værdien over 300.000 kr. med 0,205 (20,5 %).

Regneeksempel 1

Du køber en bil til 300.000 kr. og skal beregne bilens værdi efter 1 sats:

 • Bilens værdi er 24,5 % af 300.000 kr.: 0,245 x 300.000 kr. = 73.500 kr.

Regneeksempel 2

Du køber en bil til 500.000 kr. og skal beregne bilens værdi efter 2 satser:

 • 24,5 % af 300.000 kr.: 0,245 x 300.000 kr. = 73.500 kr.
 • 20,5 % af 200.000 kr.: 0,205 x 200.000 kr. = 41.000 kr.
 • Bilens værdi er 73.500 kr. + 41.000 kr. = 114.500 kr.

Når du beregner miljøtillægget, skal du bruge bilens årlige grønne ejerafgift og gange den med de fastlagte satser.

Nye satser for miljøtillæg (grøn ejerafgift x sats)
Indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025
% af grøn ejerafgift 150 % 250 % 350 % 450 % 600 % 700 %

Sådan beregner du miljøtillægget

Du beregner miljøtillægget efter den 1. juli 2021 ved at gange den årlige grønne ejerafgift eller vægtafgift med 2,5 (250 %).

Regneeksempel, når bilens årlige grønne ejerafgift er 660 kr.

Miljøtillægget: 660 kr. x 2,5 (250 %) = 1.650 kr.

Du beregner værdien af fri bil for et år ved at lægge beløbet for bilens værdi sammen med miljøtillægget. Derefter deler du beløbet med 12 for at få det månedlige beløb, som du skal indberette sammen med medarbejderens løn.

Eksempel 1: Bilen koster 300.000 kr. (nye satser fra 1. juli 2021)

Bilen er købt til 300.000 kr. og dens årlige grønne ejerafgift er 660 kr. Det vil sige, at du skal gange bilens værdi med satsen 24,5 % og den grønne ejerafgift med satsen 250 %.

 • Bilens værdi: 300.000 kr. x 0,245 (24,5 %) = 73.500 kr.
 • Miljøafgift: 660 kr. x 2,5 (250 %) = 1.650 kr.
 • Årlig værdi af fri bil: 73.500 kr. + 1.650 kr. = 75.150 kr.
 • Værdi af fri bil per måned: 75.150 kr./12 = 6.262,50 kr.

Du skal hver måned fra juli til december 2021 indberette 6.262,50 kr. som værdi af fri bil sammen med din medarbejders løn.

Eksempel 2: Bilen koster 500.000 kr. (nye satser fra 1. juli 2021)

Bilen er købt til 500.000 kr. og dens årlige grønne ejerafgift er 660 kr. Det vil sige, at du skal du beregne bilens værdi med satsen 24,5 % for bilens værdi under 300.000 kr., og 20,5 % for værdien over 300.000 kr. Den grønne ejerafgift skal du gange med satsen 250 %.

 • Bilens værdi sats 1: 300.000 kr. x 0,245 (24,5 %) = 73.500 kr.
 • Bilens værdi sats 2: 200.000 x 0,205 (20,5 %) = 41.000 kr.
 • Bilens samlede værdi: 73.500 + kr. 41.000 kr. = 114.500 kr.
 • Miljøafgift: 660 kr. x 2,5 (250 %) = 1.650 kr.
 • Årlig værdi af fri bil: 114.500 kr. + 1.650 kr. = 116.150 kr.
 • Værdi af fri bil per måned: 116.150 kr./12 = 9.679 kr.

Du skal hver måned fra juli til december 2021 indberette 9.679 kr. som værdi af fri bil sammen med din medarbejders løn.

Der er nye regler for beskatning af ladestandere fra den 1. juli 2021, så din medarbejder fremover ikke skal betale skat af at få opsat en ladestander derhjemme til en fri elbil eller plug-in hybridbil.

Elbiler, hybrid biler og andre grønne biler skal stadig beskattes som benzin- og dieselbiler. Du kan få hjælp til at beregne elbilens værdi under Sådan beregner du værdien af fri bil. Her kan du også se de nye satser fra den 1. juli 2021 for bilens værdi og miljøtillæg (grøn ejerafgift).

Hvis din medarbejder får installeret en ladestander derhjemme, skal du fra og med den 1. juli 2021 ikke længere lægge værdien af ladestanderen og udgifterne til installationen oveni værdien af fri elbil eller plug-in hybridbil.

Indtil den 30. juni 2021 skulle medarbejderen dog beskattes af værdien af ladestander og installation derhjemme.

Medarbejderen får ladestanderen til privat brug

Hvis du forærer ladestanderen til din medarbejder efter den 1. juli 2021, skal din medarbejder ikke længere betale skat af værdien. Det gælder dog kun, hvis din medarbejder har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021.

Hvis din medarbejder har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindre end 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021, skal du indberette værdien af ladestander og omkostninger til installationen.

Indtil den 30. juni 2021 skulle din medarbejder altid beskattes af værdien af ladestander og installation, hvis du forærede ladestanderen til vedkommende.

Elbiler, hybrid biler og andre grønne biler bliver beskattet på samme måde som benzin- og dieselbiler. Det vil sige, at du skal bruge de samme satser for at beregne elbilens værdi og miljøtillæg som for diesel- og benzinbiler.

Der har været en midlertidig nedsat beskatning for elbiler, plug in hybrid-biler og brændselscelledrevne biler. Beskatningen var nedsat med 40.000 kr. årligt i perioden fra den 1. april til den 31. december 2020.

Eksempel på beskatning af elbil efter de normale og midlertidige regler (april til december 2020)
Beskrivelse Januar-marts 2020 og fra januar 2021 April-december 2020 Forskel
Nyvognspris 400.000 kr.  400.000 kr.  0 kr. 
Miljøtillæg - inkl. 50 %-tillæg 990 kr.  990 kr.  0 kr. 
25 % af 300.000 kr.  75.000 kr.  75.000 kr.  0 kr. 
20 % af værdien over 100.000 kr.  20.000 kr.  20.000 kr.  0 kr. 
Skattepligtig værdi før fradrag, årsniveau  95.990 kr.  95.990 kr.  0 kr. 
Fradrag i skattepligtig værdi  0 kr.  -40.000 kr.  -40.000 kr. 
Skattepligtig værdi efter fradrag, årsniveau  95.990 kr.  55.990 kr.  -40.000 kr.
Skattepligtig værdi efter fradrag, pr måned  7.999 kr.  4.666 kr.  -3.333 kr.

I ovenstående eksempel skal medarbejderen fra januar til marts 2020 og igen fra januar 2021 beskattes af 7.999 kr. i værdi af fri bi. I perioden april til december 2020 er det 4.666 kr. Det er også disse beløb, der skal indberettes til os som værdi af fri bil.

Du skal hver måned indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn. Du har samme frist for at indberette værdien af fri bil som for at indberette løn.

Husk at beregne værdien af fri bil med de nye satser

Vær opmærksom på, at der er nye satser til at beregne bilens værdi og miljøafgift (grøn ejerafgift) fra den 1. juli 2021. Du kan se de nye satser på denne side under Nye regler for fri bil.

Indberet kun, når medarbejderen bruger bilen

Du skal kun indberette i de måneder, hvor medarbejderen har adgang til bilen og kan køre privat i den.

Hvis medarbejderen fx holder orlov i 2 måneder og ikke har adgang til at bruge bilen privat, skal du derfor ikke indberette værdien af fri bil i de 2 måneder.

Du kan indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn. Denne guide hjælper dig med at indberette begge dele samtidig.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (hvis menupunktet mangler, kan du vælge det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
 5. Vælg menupunktet Indberet lønoplysninger - online
 6. Skriv medarbejderens cpr-nummer og klik Fortsæt
 7. Skriv lønperiodens start, slut og dispositionsdato (datoen, hvor lønnen bliver udbetalt)
 8. Sæt flueben ved feltet 220 Ingen forhold imellem løn og timer
 9. Hvis du indberetter løn samtidig, skal du også du oplyse de korrekte løntimer i feltet 200 Løntimer
 10. Skriv værdien af fri bil i feltet 13 AM-bidragspligtig A-indkomst
 11. Klik på knappen Personalegoder under Yderligere indberetningsfelter
 12. Sæt flueben ved feltet 19 Værdi af fri bil
 13. Klik på OK
 14. Skriv værdien af medarbejderens frie bil i 19 Værdi af fri bil
 15. Vælg Fortsæt
 16. Vælg Bekræft på sidste side

Du har nu indberettet værdien af fri bil for din medarbejder og får en kvittering på din indberetning.

Du skal rette fejl i din indberetning hurtigst muligt. Husk altid at rette din indberetning i den lønperiode, hvor fejlen er.

Husk at rette med de rigtige satser

Vær opmærksom på, at der er nye satser til at beregne bilens værdi og miljøafgift (grøn ejerafgift) fra den 1. juli 2021. Du kan se de gamle og de nye satser på denne side under Nye regler for fri bil.

Vi anbefaler, at du retter fejlen ved at kopiere den indberetning, som du skal rette. På den måde får du både den korrekte lønperiode, P-nr. og medarbejdernummer med i rettelsen. Denne guide hjælper dig med at rette ved at kopiere indberetningen.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (hvis menupunktet mangler, kan du vælge det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
 5. Vælg Forespørg/kopier/tilbage indberetninger
 6. Vælg den lønperiode, hvor fejlen er: Angivelsesperiode fra og Angivelsesperiode til
 7. Skriv medarbejderens cpr-nummer i feltet Vis indberetninger for CPR.nr.
 8. Klik på Søg
 9. Sæt prik i cirklen ud for den linje, som du vil kopiere
 10. Klik på Kopier
 11. Klik på den grå knap Ryd datafelter
 12. Skriv rettelsen af den frie bil i disse 2 felter:
  • 13 AM-bidragspligtig A-indkomst
  • 19 Værdi af fri bil. Du finder feltet under Yderligere indberetningsfelter ved at klikke på knappen Personalegoder. Hvis der indberettet for meget, skal du sætte et minustegn foran det beløb, som du skal trække tilbage.
 13. Skriv "0" i Felt 200 Løntimer
 14. Vælg Fortsæt og Bekræft

Du har nu rettet fejlen i din indberetning af fri bil og får en kvittering på din rettelse.

Din medarbejder skal kun beskattes af et beløb, der svarer til det antal måneder, som medarbejderen har bilen til rådighed. Du skal runde op til hele måneder, så fri bil i fx 50 dage rundes op til 2 måneder. 

Hvis din medarbejder er på barsel, er sygemeldt eller holder orlov, kan medarbejderen vælge at beholde bilen eller aflevere den til dig. Medarbejderen betaler nemlig skat af den fri bil, hvis vedkommende har adgang til bilen - og ikke af sin kørsel.

Hvis din medarbejder betaler dig et beløb for at køre privat i bilen, skal du trække det beløb fra den skattepligtige værdi, før du indberetter til os. 

Eksempel: Morten betaler dig 500 kr. om måneden for at køre privat i bilen. Den skattepligtige værdi af fri bil per måned er 1.800 kr. Du skal indberette 1.300 kr. til os. 

Hvis din medarbejder derimod selv betaler fx benzin direkte til tankstationen, giver det ikke fradrag eller nedslag i den skattepligtige værdi. Din medarbejder kan heller ikke få kørselsgodtgørelse.

Har du købt et dagsbevis til en gulpladebil, skal du indberette prisen for dagsbeviset som fri bil, hvis din medarbejder ikke betaler for dagsbeviset og kan bruge bilen privat (fri bil).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.