Du skal trække A-skat, am-bidrag og eventuelt ATP-bidrag af løn, godtgørelser, tantieme, provision og en række personalegoder. Det gælder også gaver, fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale over en vis størrelse.

  • Træk A-skat efter de oplysninger, der står på den ansattes eSkattekort.
  • Træk 8 % i am-bidrag.
  • Indberet og betal beløbene hver måned.
  • Løn med videre til hushjælp og lignende i privat husholdning er B-indkomst og skal ikke indberettes.

Indberet til eIndkomst

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter