Har du ansat din første medarbejder, eller skal du til det? Husk, at du som det første skal registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk.

Hver måned, når du udbetaler løn til din medarbejder, skal du indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet. Du skal sørge for, at Skattestyrelsen får besked om løn, A-skat og am-bidrag - og til sidst skal du indbetale A-skat og am-bidrag til os.

Du kan enten selv indberette lønnen i Skattestyrelsens eget "lønsystem" (eIndkomst), eller du kan vælge at betale en revisor eller et lønbureau for at holde styr på det hele for dig.

Du skal vælge, om du vil bruge et lønbureau, eller om du selv vil indberette løn til os via vores system, der hedder eIndkomst.

Brug lønbureau

Hvis du bruger et lønbureau, kan det gøre hele processen nemmere og mere overskuelig. Du får dokumenteret bogføring, og oftest tager det ikke meget af din tid. Du skal være opmærksom på, at du stadig selv er ansvarlig for, at Skattestyrelsen får de rigtige oplysninger og betalinger til tiden.

Du kan søge efter lønbureauer på nettet, hvor du kan læse mere om, hvad de enkelte bureauer tilbyder, og hvad priserne er.

Brug revisor

Du kan også vælge at bruge en revisor til at håndtere indberetninger og bogføring for dig.

Indberet selv

Hvis du selv indberetter via eIndkomst, koster det dig ikke noget. Du skal bruge tid på at sætte dig ind i det, og hver måned skal du selv sørge for at indberette og betale til Skattestyrelsen. Du skal også stå for din egen bogføring.

Vælger du selv at indberette lønnen, så læs mere og få hjælp i videovejledningen på Indberet løn (eIndkomst).

Du skal trække A-skat og am-bidrag af lønnen, du udbetaler til dine medarbejdere. Der kan være andre ting, du skal være opmærksom på, fx hvis din ægtefælle eller dit barn arbejder i din virksomhed.

Læs mere på Skat af ansattes løn.

Du skal som arbejdsgiver hver måned udarbejde og udlevere en lønseddel til dine medarbejdere. Det er god praksis, at lønsedlen indeholder tilstrækkelige oplysninger, så den ansatte kan få et fyldestgørende indblik i sine lønforhold. Lønoplysninger kan variere afhængig af ansættelsesforhold.

Lønsedlen bør fx indeholde:

 • Arbejdsgivers navn, adresse, cvr-nr.
 • Lønmodtagers navn, adresse og cpr-nr. samt eventuelt et medarbejdernummer
 • Lønperiode
 • Bruttoløn (løn før skat)
 • Indeholdt A-skat
 • Indeholdt am-bidrag
 • Antal løntimer
 • Pensionsbidrag - herunder også ATP.
 • Nettoløn (løn efter skat)
 • Oplysninger om skattekort og trækprocent
 • Feriepenge
 • Eventuelle øvrige forhold, fx fri telefon eller betalt frokost
 • Disponibel dato
 • Skattekort (fradrag og trækprocent)
 • A-indkomst før am-bidrag (indeværende periode og år)
 • Indeholdt kildeskat (indeværende periode og år) 

Kørselsgodtgørelse kan være skattefrit, afhængig af forskellige ting. Læs mere på Kørselsgodtgørelse.

Læs om de forskellige personalegoder, og om hvordan de beskattes på Personalegoder.

Hvis du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal medarbejderne betale skat i Danmark. Læs mere på Udenlandsk arbejdskraft.

Skattestyrelsen tilbyder gratis informationsmøder og webinarer til nystartede virksomheder. Læs mere om hvad vi tilbyder på Informationsmøder og webinarer.

Få hjælp til andet omkring din nye virksomhed på Start virksomhed.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.