Når du lukker din virksomhed, er det vigtigt, at du gør det i den rigtige rækkefølge, så du sikrer dig adgang til systemerne og undgår opkrævninger i form af skatter, afgifter og gebyrer efterfølgende.

Guiden tager dig trin for trin igennem det, du skal huske, før og efter du lukker din virksomhed på virk.dk. Den hjælper dig med at få overblik over, om du mangler at indberette noget, og om du har gæld eller tilgodehavende hos Skattestyrelsen.

Har du allerede lukket din virksomhed, kan du også bruge guiden. 

Når du lukker din virksomhed, skal du være opmærksom på, at virksomhedens NemID lukkes og dermed også adgangen til virksomhedens digitale postkasse. Da der fortsat kan blive sendt meddelelser til din virksomheds digitale postkasse, efter at du har lukket din virksomhed, skal du huske at oprette adgang til postkassen via dit cpr-nr. og dit private NemID, inden du lukker virksomheden.

Læs mere om, hvordan du giver dig selv adgang til virksomhedens digitale postkasse, før du lukker virksomheden på hjaelp.virk.dk.

Før du lukker din virksomhed, skal du gå ind på virksomhedens Skattekonto, som du finder på TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver dig et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra Skattestyrelsen. 

Her skal du se, om alt er som det skal være, inden du lukker virksomheden. Blandt andet kan du se, om du har indberettet alt det, du skal, så du undgår afgifter og at betale for meget i fx moms eller A-skat. 

Log på TastSelv Erhverv og tjek din virksomheds Skattekonto 

Læs mere om Skattekontoen

Har du allerede lukket virksomheden, så skal du bruge dit personlige NemID til at logge på TastSelv Erhverv. Her skal du vælge Fortsæt som privatperson og ikke Fortsæt som virksomhed, fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt. 

Du er nu klar til at lukke din virksomhed på virk.dk.

Luk din virksomhed (virk.dk)

Nu har du lukket din virksomhed, og hvis din virksomhed har været registreret for fx moms, A-skat, punktafgifter eller lønsumsafgift, skal du sørge for at indberette for alle perioder frem til den dag, du lukkede virksomheden. Husk også at indberette, selvom din indberetning for perioden vil være 0 kr.
 
Se her, hvad du skal være særligt opmærksom på, inden du laver den sidste indberetning på moms og lønsumsafgift: 

Moms

Du skal indberette og betale moms til og med den dato, du oplyste som ophørsdato, da du lukkede din virksomhed på virk.dk. Hvis du ikke har haft nogen aktivitet, og du i øvrigt ikke har beholdt varer eller driftsmidler i perioden frem til, at du lukkede din virksomhed, skal du indberette 0 kr. Glemmer du at indberette, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Her kan du se, hvordan du skal opgøre momsen afhængigt af, om du sælger eller selv beholder varer og driftsmidler fra din virksomhed. Der gælder særlige regler for moms af varelager og driftsmidler, herunder computer, telefon, maskiner mv., når du lukker din virksomhed. Du skal derfor, udover moms af almindelige køb og salg, også tage stilling til moms af varelager og driftsmidler.

Har du spørgsmål til indberetning af moms, kan du ringe til os på 7222 2867.

Lønsumsafgift

Læs om, hvad du skal gøre, hvis din virksomhed var registreret for lønsumsafgift.

Har du spørgsmål til lønsumsafgift, kan du ringe til os på 7222 2867.

Når du har lukket din virksomhed, skal du huske at rette din virksomheds resultat på forskudsopgørelse, så du løbende kommer til at betale den rigtige skat. 

Sådan retter du din forskudsopgørelse:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Forskudsopgørelsen
 3. Ret virksomhedens resultat i felt 221 eller 435
 4. Marker feltet virksomhedsophør, så der næste år dannes en forskudsopgørelse uden virksomhedsbeløb. Du finder feltet under Andre felter, Selvstændig erhvervsdrivende.

Du skal opgøre virksomhedens resultat, og skal derfor lave et skatteregnskab for 1. januar til den dato virksomheden er lukket. I resultatet skal du medregne fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller har solgt til andre. Det kan fx være computere, varelager, møbler, biler eller maskiner. 

Vær opmærksom på, at du først kan oplyse resultatet på oplysningsskemaet i året efter, din virksomhed er lukket. Oplysningsfristen er 1. juli (dog 1. september i 2020 pga. corona-situationen).

Glemmer du fristen, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.).

Se en video om, hvordan du laver dit skatteregnskab og finder frem til de tal, du senere skal udfylde på oplysningsskemaet:

Se en kort video om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og udfylder oplysningsskemaet:  

Sådan retter du årsopgørelsen/oplysningsskemaet:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet
 3. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
 4. Tryk Næste og marker i rubrik 71, at din virksomhed er lukket.
 5. Oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde.
 6. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker.
 7. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage.
 8. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
 9. Tryk Næste og du vil få vist en oversigt.
 10. Tryk Godkend. Du kan nu se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
 11. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Få mere uddybende hjælp i video
Du kan også få hjælp til, hvordan du oplyser din virksomheds resultat på dit oplysningsskema ved at se den mere uddybende video: Sådan oplyser du.

Læs mere om, hvordan du betaler skat af din virksomhed.

Selvom du lukker din virksomhed, skal du gemme dit regnskabsmateriale i minimum 5 år. Det vil sige fx dine regnskaber, bogføringsmateriale og bilag. 

Har du købt fast ejendom eller bygget om i forbindelse med din virksomhed, skal du dog gemme regnskabsmaterialet i 10 år efter købet eller ombygningen. 

Har du spørgsmål til lukning af virksomhed, kan du enten skrive til os eller ringe på 7222 2827. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.