Hvis din arbejdsgiver har stillet en bolig til rådighed for dig, og du betaler en lavere leje end markedslejen, skal du betale skat af forskellen mellem den leje, du betaler, og markedslejen, plus eventuelle tilskud til for eksempel opvarmning.

  • Hvis din arbejdsgiver stiller en helårsbolig til rådighed for dig, er det et personalegode.
  • Hvis du betaler en lavere leje end markedslejen, skal du betale skat af forskellen.
  • Værdien af den fri bolig fastsættes til boligens markedsværdi.
  • Værdien er B-indkomst.

Skriv værdien af fri bolig i din forskudsopgørelse, felt 229

Se din årsopgørelse, rubrik 17

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter