Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, bredbånd, massage, uddannelse eller aviser).

  • Du kan aftale med din arbejdsgiver at få en del af lønnen i form af et gode.   
  • Nogle betingelser skal være opfyldt, for at du kan få en bruttolønsordning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.