Du må ikke indføre fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler uden tilladelse. Det vil sige, at du ikke må tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

Alle sager, som Toldstyrelsen afslører, videregives til politiet og kan give bøder og/eller fængselsstraf.

Se bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler for mere information.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter