Køber du varer som fx spiritus, nødder og kaffe på internettet fra andre EU-lande og vælger selv at arrangere transporten, skal du betale en særlig afgift. Køber du varer uden for EU, afregner transportøren/speditøren afgifterne på dine eller sælgers vegne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter