Når du får rengøringshjælp, bestiller en håndværker eller fx en kok eller et band til en fest, er der forskellige regler, du skal være opmærksom på.

Hvis du fx betaler for rengøring i dit hjem eller hyrer en håndværker, skal du betale digitalt:

  • hvis du skal betale mindst 8.000 kr. eller
  • hvis du som led i en fast aftale (fx rengøringshjælp) på et år betaler mindst 8.000 kr. til samme person eller virksomhed.

Vi anbefaler dog, at du altid betaler digitalt og beder om en regning, da det gør det sværere for personen at snyde i skat:

Du skal betale regninger på 8.000 kr. eller derover digitalt

En virksomhed skal selv oplyse om sin indtjening til os. Du skal ikke gøre noget.

En privatperson (fx din havemand) skal selv oplyse om sin løn som B-indkomst til os og betale skat af den. Du skal ikke gøre noget.

Skat af B-indkomst

Hvis det er en udenlandsk virksomhed, der udfører arbejde for dig, skal du desuden bede om dokumentation for, at virksomheden står i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere, RUT (erhvervsstyrelsen.dk).

Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers risikerer du en bøde på 10.000 kr.

Kontakt Arbejdstilsynet (amid.dk)

Det kan være, at du kan få håndværkerfradrag for arbejdsløn. For at få fradraget skal du altid have en regning, og du skal betale digitalt, uanset beløb:

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan ikke få fradrag, hvis den du betaler, benytter sig af særreglerne for unge eller folkepensionister.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.