Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering, hvis den er lavet på et faktuelt forkert grundlag. Det kan for eksempel være en forkert eller manglende registrering af bygningens areal eller planforhold.

Log på og send din anmodning om genoptagelse af vurdering

  1. Log på og vælg Kontakt og derefter Skriv til os
  2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom)
  3. Vælg derefter Genoptagelse af vurdering

Du kan søge om genoptagelse indtil den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor vurderingen med fejl første gang er lavet.

Det betyder, at hvis den forkerte registrering er lavet i vurderingen for 2012, kan du søge om genoptagelse til og med den 1. maj 2016. Den ordinære genoptagelse er pt. derfor ikke aktuel, da der er gået mere end fem år siden sidste ejendomsvurdering.

Læs mere i Den juridiske vejledning 

Hvis du opdager en fejl, efter fristen for ordinær genoptagelse er overskredet, kan du søge om ekstraordinær genoptagelse.

Fejlen skal dog være så stor, at ejendomsværdien og/eller grundværdien skal rettes med mere end 20 procent. Dette gælder for anmodninger om genoptagelse, som er indgivet den 1. januar 2018 eller senere.

Hvis anmodningen er indgivet senest den 31. december 2017, skal fejlen være så stor, at ejendomsværdien og/eller grundværdien skal rettes med mindst 15 procent.

Fra du får kendskab til fejlen, har du seks måneder til at søge om ekstraordinær genoptagelse.

En ekstraordinær genoptagelse har som udgangspunkt kun skattemæssig virkning fra det tidspunkt, hvor fejlen bliver rettet. Det vil sige, at ændringen som udgangspunkt ikke fører til genberegning af dine skatter, men bruges i din fremtidige vurdering og skatterne af denne.

Læs mere i Den juridiske vejledning

Ekstraordinær genoptagelse, når praksis bliver underkendt eller ændret

Du kan også søge om ekstraordinær genoptagelse som følge af en praksisændring i disse to tilfælde:

  • Hvis den hidtidige praksis er blevet underkendt af en domstol eller en højere administrativ klageinstans, som fx et vurderingsankenævn eller Landskatteretten, eller
  • hvis Skatteministeriet ændrer praksis.

Du har seks måneder fra praksis bliver underkendt eller ændret til at søge om ekstraordinær genoptagelse som følge af den ændrede praksis.

En ændring af en vurdering, der sker ved ekstraordinær genoptagelse som følge af en praksisændring, har som udgangspunkt skattemæssig virkning fra tidspunktet for vurderingen, der var til prøvelse, og som endte med, at praksis blev underkendt, eller fra det tidspunkt, hvor den nye praksis bliver gældende.

Læs mere i Den juridiske vejledning

Anmodningen skal være skriftlig. Du skal skrive, hvorfor du mener at der er grund til genoptagelse. Din anmodning kan kun være på grund af disse tre forhold:

  • Fejl i de faktiske forhold,
  • hvis den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret,
  • hvis vurderingen ved en fejl ikke er lavet.

Du kan ikke anmode om ordinær genoptagelse, hvis du mener, at værdiskønnet i din vurdering er forkert.

Du skal kunne godtgøre, at vi har lavet vurderingen på et faktuelt forkert grundlag (fx forkert eller manglende registrering af bygningens areal eller planforhold), og vedlægge dokumentation, som støtter og underbygger din anmodning.

Hvis din anmodning drejer sig om, at den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret, skal du også kunne godtgøre dette og vedlægge dokumentation herfor.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.